Regulamin serwisu OrtografiaDlaDzieci.pl

 

Preambuła:

OrtografiaDlaDzieci.pl jest stroną informacyjna Europejskiego Instytutu Szkoleniowego, prezentującą synergiczny kurs ortografii dla dzieci (synergiczny = e-learning + wsparcie nauczyciela). W tym miejscu znajdują się użyteczne informacje o zawartości i sposobie użytkowania oraz regulamin i polityka prywatności.

 

Użyteczne informacje dotyczące :

 

Strona składa się z informacji o kursie rozłożonych syntetycznie na podstronach oraz próbki kursu i oferty. Poniżej znajduje się opis zawartości:

 

Start:

Pierwszym pytaniem, na które strona udziela odpowiedzi, brzmi: "Jak nauczyć dziecko ortografii z klas I-IV w ciągu 1 roku?" przeznaczając na ten cel 30 minut tygodniowo. Po kliknięciu przycisku "Zobacz jak" uruchamia się film informacyjny.

 

Nasza metoda:

Krótka informacja o postaciach występujących w kursie, które wykorzystywane są do budowania skojarzeń z wyrazami zawierającymi trudności ortograficzne. Postaci jest 6 i każda z nich odpowiada innej trudności.

 

Opinie:

W tej sekcji prezentujemy opinie recenzentów kursu oraz uczestników, którzy po zakończeniu kursu wypełniają ankietę ewaluacyjną.

 

Kontakt:

Formularz kontaktowy.

 

Rejestracja:

Przycisk kierujący do podstrony, na której można dopełnić formalności związanych z zakupem i aktywacją kursu. Do strony Rejestracji można przejść również poprzez kliknięcie przycisku "Chcę aktywować kurs". Po przejściu na podstronę Rejestracji, na ekranie pojawi się formularz rejestracyjny z polami do uzupełnienia, a także strefa wyboru kursu i formy płatności. Aby zakończyć rejestrację niezbędna jest akceptacja regulaminu i polityki prywatności.

 

Kontakt

Przycisk kierujący do podstrony z danymi kontaktowymi. Prosimy o kontakt, gdy tylko pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące oferty Europejskiego Instytutu Szkoleniowego.

 

Wypróbuj za darmo:

Odnośnik do Rejestracji do wersji pokazowej kursu.

 

Regulamin:

Przycisk kierujący do niniejszego regulaminu.

 

Polityka prywatności:

Przycisk kierujący do niniejszego polityki prywatności.

 

FAQ

Odnośnik do strony z pytaniami i odpowiedziami na temat ortografii dla dzieci.

 


Regulamin strony:

 

Informacje podstawowe:

 

1.  Właścicielem i operatorem  strony internetowej dostępnej pod domeną OrtografiaDlaDzieci.pl jest Europejski Instytut Szkoleniowy (zwany dalej "EIS") Spółka Jawna J.D. Kantyka z siedzibą w Radziechowych (34-381 Radziechowy) przy ul. Jasnej 247, z biurem w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ul. Korzeniec 11, wpisana do Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000333658; NIP: 5532455011; REGON: 241293171

2.  Strona służy jako oraz źródło informacji o ofercie szkoleniowej, z możliwością zakupu kursów z oferty EIS.

3.  Osoba korzystająca ze strony, zwana dalej "Użytkownikiem" zobowiązana jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

 

Odpowiedzialność za zawartość strony:


1.  EIS odpowiada jedynie za treści, które zostały zamieszczone na stronie przez jej administratorów i redaktorów, zastrzegając sobie prawo do błędów i pomyłek.

2.  EIS dokłada wszelkich starań, aby informacje i materiały dostępne na stronie były aktualne, kompletne i rzeczowe.

3.  EIS zastrzega sobie prawo zmiany informacji o ofercie, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.

4.  EIS nie odpowiada za treści stron internetowych, do których odwołanie (link) może zostać umieszczony na stronie OrtografiaDlaDzieci.pl. Za treść wyżej wymienionych stron odpowiada ich administrator.


Prawa autorskie:


1.  Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

2.  Jakiekolwiek powielanie lub rozpowszechnianie elementów strony (w tym treści, dokumentów, plików, materiałów graficznych i multimedialnych),  wymaga zgody EIS.

3.  Pobieranie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że uzyskana została zgoda EIS.

4.  EIS zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych, określonych w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego, w stosunku do Użytkowników naruszających prawa autorskie EIS.   

Ochrona prywatności:


1.  EIS, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.

2.  Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez EIS w ramach realizowanych działań marketingowych Europejskiego Instytutu Szkoleniowego.

3.  Dane osobowe użytkowników są rejestrowane w rezultacie działań marketingowych oraz poprzez korzystanie Użytkowników ze strony.

4.  Korzystanie ze strony wiąże się z przekazywaniem informacji, wykorzystywanych do wewnętrznych celów statystycznych EIS. Informacje przetwarzane w ten sposób dotyczą zachowań Użytkowników na stronie, w tym adresy stron otwieranych za pośrednictwem strony, miejsc w sieci, z których Użytkownik został przekierowany na stronę OrtografiaDlaDzieci.pl, używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu IP.

5.  Na żądanie właściwego urzędu EIS ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.

6.  Użytkownik ma obowiązek zabezpieczenia posiadanego hasła i loginu do strony, aby chronić dostęp do swojego profilu przed osobami trzecimi, zabezpieczając tym samym informacje zapisane w profilu Użytkownika. Użytkownik powinien każdorazowo wylogować się ze swojego profilu, gdy korzysta z komputera, do którego dostęp mają osoby trzecie.

7.  Strona OrtografiaDlaDzieci.pl korzysta z technologii Cookies.

8.  Użytkownik ma prawo wglądu w zapisane dane osobowe.


Udział w kursach e-learningowych:

 

1. Przejście procesu rejestracji prowadzi do uzyskania dostępu do platformy e-learningowej EIS. Dokonanie płatności stanowi spełnienie warunku formalnego, jednoznacznego z podpisaniem Umowy. Wzór Umowy jest dostępny na życzenie Klienta.

2. W okresie trwania Umowy Użytkownik ma możliwości uczestnictwa w wybranych kursach, oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym.

3. Kursy EIS prowadzone są metodą samokształcenia kierowanego. Samokształcenie kierowane jest metodą kształcenia na odległość przy użyciu komputerów, Internetu oraz innych środków porozumiewania się na odległość, polegająca na połączeniu pracy własnej ucznia i opieki dydaktycznej nauczyciela/opiekuna.

4. EIS zajmuje się obsługą metodyczną uczestnika kursu, zgodnie ze swoim statutem. Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego jest inicjatywa uczestnika w zakresie kontaktowania się za pomocą dostępnych środków komunikowania się na odległość (Internet, telefon, inne) lub za pośrednictwem poczty. EIS nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku takiej inicjatywy Uczestnika.

5. Wszelkie dodatkowe materiały dydaktyczne, stanowiące zawartość kursu są przesyłane do Użytkownika za pośrednictwem Poczty Polskiej.

6. Użytkownik platformy e-learningowej ma możliwość kontaktu z przydzielonym przez EIS nauczycielem, który odbywa się poprzez: pocztę elektroniczna, telefon oraz komunikatory internetowe. Inicjowanie kontaktu z nauczycielem prowadzącym, w podanych terminach konsultacji, znajduje się po stronie Użytkownika.

7. Użytkownik uzyskuje czasowy dostęp do Konta Ucznia, który jest wystarczający do ukończenia wybranych kursów. W sytuacji, gdy okres aktywność konta jest niewystarczający, Administrator może bezpłatnie przedłużyć ważność Konta Ucznia, na wniosek Ucznia lub Rodzica/Opiekuna.

8. Rodzic/opiekun niepełnoletniego ucznia może udzielić zezwolenia na kontakt bezpośredni nauczycieli oraz koordynatorów kursów z dzieckiem.

 

Formy płatności:

 

1. Użytkownik ma do wyboru dwie formy płatności, wpłatę jednorazową za pośrednictwem systemu PayU, oraz raty za pośrednictwem systemu ratalnego Santander Bank.

2. Po zaakceptowaniu warunków, Użytkownik zostaje przekierowany na strony systemu PayU lub Santander, w zależności od dokonanego wyboru, w celu zakończenia procesu rejestracji na kurs.

 

Postanowienia końcowe:


1. EIS dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona i platforma e-learningowa działać będzie bez awarii i przerw.

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, Użytkownik proszony jest o zgłoszenia ich drogą mailową na adres administrator@eis.edu.pl

3. EIS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie eis.edu.pl wraz z informacją o dacie ostatniej aktualizacji.

 

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 12 października 2016 r.